Aanbod


Oplossingsgericht werken - praktische handvatten in de begeleiding (verplicht)

Inzowijs werkt volgens uitgangspunten van de oplossingsgerichte therapie. Dit betekent dat wij de (persoonlijke) ontwikkeling van cliënten zodanig stimuleren dat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. Er wordt gewerkt met concrete en haalbare doelen voor zowel de cliënt als het gezin.


Oplossingsgericht werken met autisme

Oplossingsgericht werken; de methodiek die Inzowijs gebruikt. Maar wat nu als het kind dat je begeleidt een autismespectrumstoornis heeft? Dan is dat nog niet zomaar gedaan! In deze training leer je hoe je de verschillende oplossingsgerichte technieken toepast bij kinderen met autisme.


Plannen en organiseren met pubers

Pubers willen best dat jij helpt met huiswerk, zodat zij meer tijd hebben voor leuke dingen, maar hoe zorg je ervoor dat de jongere door jouw begeleiding echt beter leert plannen en organiseren?


Signaleren en melden van kindermishandeling (verplicht)

In Nederland komen jaarlijks naar schatting 120.000 tot 160.000 kinderen thuis in aanraking met kindermishandeling. Aan dit geweld overlijden gemiddeld 50 tot 80 kinderen. Het is essentieel voor al deze kinderen dat mensen in hun nabije omgeving dit opmerken en er iets mee doen!


Emotieregulatie bij boze kinderen

Ingewikkeld hoor, boze kinderen! Heb je een kind in begeleiding dat vaak boos is? Wil je meer weten over het idee van emotieregulatie? Wil je werken aan emotieregulatie in je begeleiding en wil je praktische handvatten?


Emotieregulatie bij angstige kinderen

Kinderen die bang zijn willen het liefst in heel kleine stapjes oefenen. Maar heeft dat wel zin? En wat als het kind helemaal niet wil oefenen?


WIJ Schetsen, tekentools voor begeleiders

Inzowijs werkt op kantoor, tijdens gesprekken en tijdens de begeleiding zoveel mogelijk visueel. Door visueel te werken kom je eerder tot de kern en is het scheiden van hoofd- en bijzaken makkelijker. Met tekenen wordt er meer gecommuniceerd op kindniveau, waardoor het voor hen makkelijker is om het gesprek of de situatie te begrijpen.


SKJ-informatiebijeenkomst

Ben jij altijd al nieuwsgierig geweest naar de SKJ-registratie? Wat het inhoudt, wat je er voor moet doen maar bovenal waarom het een belangrijke registratie is? Kom dan naar de SKJ-informatiebijeenkomst van WIJS!