Ervaringen cliënten


Thuisbegeleiding

''Mijn kind krijgt sinds anderhalf jaar begeleiding bij Inzowijs. Hij is twaalf jaar en vindt het lastig om met nieuwe situaties om te gaan. De Inzowijs-collega helpt hem hierbij door bepaalde dagelijkse momenten na te bootsen en te oefenen. Een voorbeeld hiervan is dat hij zelfstandig boodschappen doet. Bovendien werken ze aan het verbeteren van zijn zelfbeeld door te praten over uitdagingen en moeilijke onderwerpen. Hij krijgt één keer per week persoonlijke begeleiding en vindt het leuk om iets samen te doen, zoals voetbal. De komende tijd gaan ze in de begeleiding werken aan het leren omgaan met onbekende situaties.'' [Ouder/verzorger, kind van 12 jaar]

Groepsbegeleiding

''Sinds drie jaar krijg ik groepsbegeleiding bij Inzowijs, omdat ik niet naar school kan vanwege mijn angsten. Ik ben veertien jaar en heb de diagnose autisme. Mijn doel is om meer zelfvertrouwen te krijgen en succeservaringen op te doen in het contact met anderen. We werken aan het opbouwen van een dagritme en zoeken manieren om te ontspannen. De begeleiders zijn aardig en komen elke week met nieuwe ideeën. Het is fijn dat we veel leuke dingen doen, zoals luisterboeken luisteren, wandelen, bakken, spelletjes spelen, steppen en fietsen. Ook gaan we regelmatig naar een museum. De komende tijd wil ik nog leren hoe ik met andere kinderen kan samenwerken en omgaan.'' [Ouder/verzorger, kind van 14 jaar]

Schoolbegeleiding

''Drie van onze leerlingen krijgen begeleiding bij Inzowijs. Het gaat om kinderen van vijf, zes en zeven jaar oud. Één leerling heeft autisme, één heeft een taalontwikkelingsstoornis en de ander heeft een visuele beperking. Zij krijgen twee keer per week schoolbegeleiding van een Inzowijzer die hen ondersteunt in de klas tijdens speelmomenten of tijdens het werken aan opdrachten. Het zijn één-op-één momenten, waardoor de begeleider de kinderen persoonlijk volgt en aandacht geeft. Ze werken samen aan doelen als het verbeteren van de sociale vaardigheden of het vergroten van de zelfredzaamheid of zelfstandigheid. De kinderen willen zelf ook graag leren om zelfstandig te kunnen spelen en werken, daarom zijn we allemaal blij met de ondersteuning vanuit Inzowijs.'' [Docent, kinderen van 5, 6 en 7 jaar]