Trainingen


Natuurlijk groei jij als begeleider door het doelgericht werken met de kinderen en jongeren van Inzowijs en de ervaringen die je daarbuiten opdoet. Wij vinden het echter heel belangrijk om deze ontwikkeling verder te bevorderen door het aanbieden van trainingen vanuit WIJS, hét opleidingsonderdeel van Inzowijs. Bekijk het actuele aanbod of check de kalender voor trainingsdata per maand. 

SKJ-registratie

Met een aantal trainingen die wij bieden, zijn tevens accreditatiepunten te verdienen. Deze punten zijn nodig wanneer jij voor herregistratie bij het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) in aanmerking wilt komen. Wij adviseren je om tijdig eens een kijkje te nemen op de website van het SKJ. Wist je dat het voor het werken met jeugdigen in veel gevallen verplicht is om hier ingeschreven te staan? Tijdens de begeleiding van Inzowijs val jij onder de verantwoordelijkheid (en daarmee de registratie) van je zorgcoördinator. Door je nu alvast te registreren werk je actief aan je toekomst en kun je Inzowijs als springplank gebruiken!