Trainingen


Natuurlijk groei jij als begeleider door het doelgericht werken met de kinderen en jongeren van Inzowijs en de ervaringen die je daarbuiten opdoet. Wij vinden het echter belangrijk om deze ontwikkeling verder te bevorderen door het aanbieden van trainingen vanuit WIJS, hét opleidingsonderdeel van Inzowijs. Bekijk het actuele aanbod of check de kalender voor trainingsdata per maand. 

SKJ-registratie

Tijdens de begeleiding van Inzowijs val jij onder de verantwoordelijkheid (en daarmee de SKJ-registratie) van je zorgcoördinator. Wist je dat het voor het werken met jeugdigen na afloop van je studie meestal verplicht is om je in dit onafhankelijke beroepsregister in te schrijven? Wij adviseren je eens een kijkje te nemen op de website van het SKJDoor je tijdig te registreren, werk je actief aan je toekomst en kun je Inzowijs als springplank gebruiken!